stella houtvast
 
 


Stella Houtvast (1960) start in 1992 met schilderen en sinds 1993 is ze lid van  schildersgroep Arti-Choque te Gulpen. Arti-choque kreeg les van Jan Nelissen. Kleuren spelen een grote rol. Ze worden tot het maximale uitgediept. De kleuren bepalen de vorm.  Soms wordt het eindresultaat een abstract geheel, de andere keer herken je een figuratief gegeven. Het werk van haar kan Dionysisch, gevoelsmatig, genoemd worden: het wordt met veel emotie op het doek gebracht. Opvallend in haar werk zijn haar dynamische penseelstreek en haar helder, soms explosief, kleurgebruik.


Ik zie het schilderen als een vorm van communicatie, als het uitdrukken van taal in penseelstreken. Ieder schilderij heeft zo zijn eigen verhaal. Ik vind het belangrijk dat niet mijn verhaal je bezighoudt, maar vooral jouw verhaal bij mijn schilderijen’.

Haar droom, een eigen galerie-atelier, verwezenlijkte ze door de schuur bij haar boerderijtje om te bouwen. Het moet uiteindelijk een ontmoetingsplaats worden, waarin mensen creatief kunnen zijn en zich kunnen laten zien en horen.
Copyright © Stella Houtvast, All rights reserved.

Niets uit deze webite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van kunstruimte 7tien49 / Stella Houtvast. No part of this publication may be reproduced, stored, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopied, recorded or otherwise, without prior written consent from Art space 7tien49/Stella Houtvast.